Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Enligt den preliminära statistiken omkom 22 personer i Finland när de var ute med båten under januari–augusti. Majoriteten av de omkomna var män som passerat medelåldern. Med omsorgsfullt höstunderhåll av båten bidrar du till att bevara båtens skick och därmed även dess tillförlitlighet och säkerhet.

Enligt den preliminära statistiken över olyckor i sjötrafiken var 21 av de omkomna inom fritidsbåtlivet män och en (1) var kvinna. Nästan tre fjärdedelar av de omkomna var män över 55 år. I 41 procent av dödsfallen var orsaken till olyckan alkohol. Antalet omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet minskade med en (1) person jämfört med motsvarande period året innan. 

”I fjol omkom 27 personer i olyckor inom fritidsbåtlivet i Finland. Antalet är det lägsta under 2000-talet. Av den preliminära statistiken kan man dra slutsatsen att den nedåtgående trenden verkar fortsätta i år”, säger ledande expert Kimmo Patrakka

Majoriteten av olyckorna med dödlig utgång under januari–augusti 2023 inträffade på de inre farvattnen (77 %), flest i Vuoksens vattensystem (36 %). En typisk olycka var att en motor- eller roddbåt kantrat eller fått slagsida. Alkohol var inblandad i nio av fallen. 

Gör ett omsorgsfullt höstunderhåll av båten och repetera ansvaren för båtens befälhavare

Båtsäsongen är över och nu underhåller man båtarna för vinterförvaringen. Med omsorgsfullt höstunderhåll kan man bidra till att bevara båtens skick och därmed dess tillförlitlighet och säkerhet. 

”Det lönar sig att låta utföra höstunderhållet av motorn hos ett serviceställe för båtmotorer, så att all service görs enligt motortillverkarens serviceanvisningar. Om du ändå utför motorunderhållet själv är det bra att byta olja och filter i motorn, utan att glömma bort kraftöverföringen såsom oljorna i drevet. Det lönar sig att skydda kylanordningen mot att frysa genom att köra in frostskyddsmedel i systemet”, råder Patrakka.

Även om man låter en yrkesperson utföra motorservicen, återstår ännu annat att göra före vintern. Det lönar sig att fylla bränsletanken så att vatten inte kondenseras i tanken och man får problem med att starta på våren. Det lönar sig att tömma eventuella vattensystem noggrant så att anordningen inte fryser och går sönder. I en segelbåt lönar det sig att sänka masten och utöver masten inspektera alla linor och rep.

Efter att man tagit upp båten lönar det sig också att tvätta den, så att smutsen som ansamlats under sommaren inte fastnar. Det lönar sig att ta bort allt överflödigt från båten inför vintern och tvätta båten även på insidan. På så sätt undviker man att mögel bildas. Tvättning och torkning av alla rep förlänger också deras livslängd.

”I väntan på nästa båtsäsong är det också bra att repetera ansvaret för båtens befälhavare och väjningsreglerna”, påminner Patrakka.

Transport- och kommunikationsverket Traficom utnyttjar statistik över olyckor i sjötrafiken som stöd för båtsäkerhetsarbetet.

Ytterligare information:

Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, kimmo.patrakka@traficom.fi, tfn 029 534 6450
Pasi Kilpelä, specialsakkunnig, pasi.kilpela@traficom.fi, tfn 029 534 6053 (statistik)