Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

EU fortsätter att stödja Ukraina och Moldavien på grund av Rysslands anfallskrig, och liberaliseringen av bilaterala transporter och transittransporter fortsätter fram till den 31 december 2025.

De avtal om vägtransporter som ingåtts mellan Europeiska unionen och Ukraina samt Moldavien har förlängts på nytt genom rådets beslut på grund av att krigssituationen fortsätter. På initiativ av EU slöt man år 2022 avtal om vägtransporter med Ukraina och Moldavien för att stödja exporten och importen på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Liberaliseringen har förlängts till den 31 december 2025 både för Ukraina och Moldavien. Liberaliseringen förlängdes tidigare till den 30 juni 2024 för båda staterna.

Syftet med avtalen är att underlätta godstransporter längs landsvägarna till Ukraina och från Ukraina till EU-området samt att underlätta godstransporter längs landsvägarna till Moldavien och från Moldavien till EU-området under det pågående kriget i Ukraina. Avtalen har befriat bilaterala transporter och transittransporter inom godstrafiken mellan EU-medlemsstater och Ukraina samt mellan EU-medlemsstater och Moldavien från krav på transporttillstånd.

Begränsningar för liberaliseringen

Gemenskapstillstånd för godstrafik krävs fortfarande även för transporter som omfattas av liberaliseringen av kravet på transporttillstånd. Avtalen gäller inte tredje länders transporter och inte heller transporter inom persontrafiken. Detta innebär att det för dessa transporter fortfarande krävs tredjelandstillstånd och för Ukrainas del hämtningstillstånd för transporter inom persontrafiken. Bilateralt tillstånd krävs för transittrafik via Ukraina eller Moldavien till en stat utanför EU. 

Ytterligare information     

ammattiliikenne@traficom.fi

Det ursprungliga avtalet mellan EU och Ukraina (Extern länk)

Det ursprungliga avtalet mellan EU och Moldavien (Extern länk)