Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farledshållningens myndighetsdag som Transport- och kommunikationsverk­et Traficom hade planerat att ordna den 30 mars 2020 ställdes in på grund av undantagssituationen som coronaviruset har orsakat. Många av de teman som var avsedda att behandlas under myndighetsdagen är dock aktuella och därför har vi beslutat att publicera största delen av de teman som var planerade för dagen som PowerPoint-presentationer på vår webbplats.

Ett särskilt aktuellt tema är den nya sjötrafiklagen som träder i kraft den 1 juni 2020. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat säkerhetsanordningar för sjöfarten, sjötrafikmärken och kanaler samt förbud och begränsningar inom sjötrafiken för vilka befogenheterna centraliseras fullständigt till Traficom. Med stöd av Traficoms bemyndigande att meddela föreskrifter i enlighet med den nya sjötrafiklagen utfärdar vi tre nya föreskrifter den 1 juni 2020. I samband med detta publicerar vi också nya och uppdaterade myndighetsanvisningar som gäller farledshållning. 

Presentationsmaterialet kan laddas via länkarna nedan:


De nya föreskrifterna och anvisningarna kan laddas ner efter den 1 juni 2020 via denna länk https://www.traficom.fi/sv/farledshallning-allmant (Extern länk)                                     


Mera information: 
Ledande sakkunnig Risto Lång, Traficom 
risto.lang(at)traficom.fi

 

Uppdaterad