Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom ordnar ett informationstillfälle för dem som är intresserade av ansökan om statsunderstöd inom investeringsprogrammet för gång och cykling onsdagen den 24 maj 2023 kl. 13–15.

Traficom beviljar kommuner statsunderstöd för utvecklingen av infrastrukturen för gång- och cykeltrafik som en del av programmet för att främja gång och cykling som kommunikationsministeriet publicerade år 2018. Med hjälp av understödet vill man i första hand stödja infrastrukturprojekt som främjar möjligheterna att utnyttja gång och cykling under vardagsresorna.

Ansökan om statsunderstöd öppnas den 17 maj 2023. Ansökningarna ska vara inlämnade senast fredagen den 18 augusti 2023 kl. 16.15. För dem som är intresserade av ansökan om statsunderstöd ordnar Traficom ett informationstillfälle onsdagen den 24 maj 2023 kl. 13–15.

Informationstillfället ordnas på finska via Teams och man behöver inte anmäla sig på förhand.

Delta i informationstillfället via Teams  (Extern länk)

 

Ytterligare information

kapy.valtionavustus@traficom.fi 

Uppdaterad