Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Under vintersäsongen 2023–2024 inleder man i Bottenviken ett nytt försök med verksamhetsmodeller för kartmarkeringar. Målet med verksamhetsmodellen är att precisera kartmarkeringarna för de säkerhetsanordningar som tas bort under vintersäsongen så att de bättre motsvarar den verkliga situationen till havs. Traficom, Trafikledsverket och Fintraffics sjötrafikledning ansvarar tillsammans för försöket. Under den kommande vintersäsongen samlar de in respons från fartygstrafiken om hur verksamhetsmodellen fungerar.

Den krävande vintersäsongen syns delvis som praxis för säkerhetsanordningar i Bottenviken, där en del av säkerhetsanordningarna alltid tas bort för vintersäsongen. På så sätt säkerställs att säkerhetsanordningarna inte kan röra sig från sina platser till exempel till följd av isrörelser. 

I det försök med verksamhetsmodeller som nu inleds preciseras kartmarkeringarna på följande sätt:

  • Märkningen av ENC-säkerhetsanordningar förblir densamma året runt och för säkerhetsanordningar som tas bort för vintersäsongen läggs en punktformig objektklass "Caution area" till i ENC-materialet. 
  • Avsaknaden av fysiska säkerhetsanordningar meddelas med virtuella AIS-säkerhetsanordningar samt med texten "Withdrawn" i AIS-säkerhetsanordningens namn. Sändningen startas när bojarna lyfts bort under november och släcks när bojarna har installerats tillbaka, senast 15.6.2024.

I försöket med verksamhetsmodell samlar man in respons från fartygen under vintersäsongen 2023–2024. I synnerhet i försöket önskar man att fartygen ger bilder av navigeringsutrustningens vyer (ECDIS- och radarapparater), men även annan respons är viktig för att vidareutveckla verksamheten. Vi ber er skicka responsen per e-post till adressen AISfeedback@traficom.fi

Säkerhetsanordningar i Bottenviken som deltar i försöket med verksamhetsmodeller för kartmarkeringar:

1Vänster boj, TL-88397 "Ke 4" 65°26.4987'     24°13.2516'
2Höger boj, TL-88399 "Ke 3" 65°24.5831'     24°08.6874'
3Vänster boj, TL-88398 "Ke 2" 65°23.9503'     24°05.3643'
4Höger boj, TL-88395 "Ke 1" 65°22.8921'     24°03.4679'
5Höger boj, TL-85067 "O1A" 65°20.2617'     23°57.7057'
6Höger boj, TL-53071 "Östra Kvarken nr 2"63°27.0261'     20°38.3294'
7Höger boj, TL-45946 "Waldersgrund" 63°25.1980'     20°35.7460'
8Höger boj, TL-8756 "Norrskärs norra" 63°18.7074'     20°35.7408'
9Höger boj, TL-8749 "Gloppet" 63°16.1084'     20°48.0817'

Försöket med verksamhetsmodeller för kartmarkeringar för vintersäsongen 2023–2024 som inleds i Bottenviken genomförs i samarbete mellan Traficom, Trafikledsverket och Fintraffic. Traficom är Finlands tillståndsmyndighet och sjökortsmyndighet, Trafikledsverket upprätthåller säkerhetsanordningar och Fintraffics sjötrafikledning ansvarar för Finlands AIS-sändningar.

Ytterligare information