Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I Finland syns den geografiska regionindelningen i digitaliseringens framskridande. Fasta snabba förbindelser finns tillgängliga i städer och urbana kommuner på ett heltäckande sätt både via optiska fibernät och via mobilförbindelser. Kommunernas egen aktivitet i utbyggnad av optiska fibernät återspeglas också i glesare bebyggda kommuners framgång i Transport- och kommunikationsverket Traficoms kommunspecifika bredbandsrankning. I flera kommuner utvecklas näten kontinuerligt och antalet stjärnor ökar för klassificering av fasta nät i och med att byggandet av optisk fiber framskrider och för klassificering av mobila nät i och med att 5G-näten utvidgas.

På basis av Traficoms bredbandsklassificering som mäter den digitala infrastrukturen och införandet av den får hela Finland 3 stjärnor och mobilnät 3,5 stjärnor på en skala på fem. Det finns stora skillnader mellan kommuner när det gäller omfattningen och användningen av kommunikationsnäten - i några  kommuner är det mobilförbindelser som får fler stjärnor och i somliga kommuner fasta förbindelser. Beräkningen baserar sig på uppgifter som samlats in av teleföretagen och uppgifterna beskriver läget vid slutet av år 2021.

"Med den kommunspecifika bredbandsrankningen försöker vi åskådliggöra och följa upp regionala skillnader i kvaliteten på och användningen av kommunikationsförbindelser. Beräkningen av stjärnmärkningen har bildats så att den beaktar de digitala behoven i den närmaste framtiden", berättar kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen. Därför är det i praktiken möjligt att få 5 stjärnor till exempel för fasta förbindelser endast om alla hushåll i kommunen har ett abonnemang med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. För mobilnätet är det möjligt att få 5 stjärnor om kommunen under ideala förhållanden har en heltäckande vägtäckning på 100 Mbit/s och en mycket omfattande hushållstäckning på 300 Mbit/s.

Fasta förbindelser blir bättre - flera kommuner höjde sitt stjärnantal

Vid bredbandsrankningen för fasta förbindelser fick 33 kommuner minst 4 stjärnor på basis av uppgifterna för år 2021. Mest stjärnor - 4,5 - fick Limingo, Lumijoki och Pyhäjoki. I Norra Österbotten finns flera aktiva andelslag som främjar byggandet av optiska fibernät i kommuner. Jämförelsen bland de största städerna visar att Helsingfors och Tammerfors fick de bästa resultaten med 4 stjärnor.

Flera kommuner höjde sitt antal stjärnor för det fasta nätet under året. Rentav 13 kommuner höjde sitt antal stjärnor minst med en hel (1) stjärna. Ackas, Haapajärvi, Storkyrö, Malax och Siikalatva var kommuner som speciellt höjde sin rankning för fasta nät.

Redan 17 kommuner har mobilnät på 5 stjärnor

För beräkningen av mobilnätet beaktas att många hushåll i Finland använder mobilnätet som sin enda internetförbindelse och på grund av variation i mobilnätets kvalitet ska den tillgängliga maxhastigheten vara högre så att den verkliga hastigheten som uppnås skulle vara tillräcklig även för stora hushålls behov. I mobilklassificeringen beaktas även vägtäckningen eftersom mobilnätens primära avsikt är att möjliggöra användningen av internet då man är i rörelse utanför fasta förbindelser.

17 kommuner fick fulla 5 stjärnor i den kommunspecifika bredbandsrankningen. Majoriteten av dem är största städer och deras omgivande kommuner eller andra tätare bosättningscentra. Det finns mycket täckande mobilnät speciellt i Nyland samt kring Tammerfors och Åbo.

Under året blev det en betydelsefull utveckling också för mobilnät och till exempel Jakobstad och Varkaus höjde sitt stjärnantal för mobilnät med 1,5 stjärnor. "Mobilnättäckningen blir bättre när man uppdaterar 4G-utrustningen och -programvaran och, å andra sidan, när 5G-nätet utvidgas snabbt", sammanfattar kommunikationsmarknadsexpert Joonas Sotaniemi. "Mobilnäten byggs speciellt i bosättningscentra, vilket även framgår av klassificeringen och det kan finnas stora skillnader mellan de tillgängliga hastigheterna i mobilnätet även inom de olika kommunerna", fortsätter Sotaniemi.

På kartan visas kommunernas stjärnmärkningar separat för det fasta nätet och för mobilnätet.
Bild 1. Stjärnklassificeringar för fasta bredbandsförbindelser och mobilnätet per kommun.

Indelningen mellan stads- och landsbygdsområden är klar såväl för mobilnätet som för fasta förbindelser

Statistikcentralen grupperar varje kommun i Finland i urbana kommuner, tätortskommuner och landsbygdskommuner. Traficom beräknade stjärnklassificeringen för varje kommunklass såväl för fasta förbindelser som för mobilförbindelser. I urbana kommuner fick mobilnäten 4 stjärnor, vilket är naturligt, då dessa nät byggs först på områden med flest användare. Även fasta förbindelser fick det bästa vitsordet i urbana kommuner. Speciellt i de största städerna finns snabba förbindelser också tillgängliga via kabelmodem, medan byggandet av optisk fiber är jämnare i olika bosättningsområden i stället för att vara koncentrerad i stadsmiljöer.

Skillnaden mellan vitsordet för mobilt bredband och vitsordet för fast bredband är störst i tätortskommuner. Mobilförbindelser byggs förutom till bosättningar också längs de största trafiklederna, vilket delvis kan förklara deras ganska bra situation i tätortskommuner. Landsbygdskommuner fick de lägsta vitsorden för både mobilt och fast nät. Byggandet av snabba nät i glest bebyggda områden är utmanande och täckningen av vägnätet är inte heller snabbt när avstånden är långa och den potentiella användningsgraden av vägarna inte nödvändigtvis är hög.

Tabellen visar stjärnmärkningarna för de tre kommungrupperna på basis av Statistikcentralens kommungruppering.
Bild 2. Stjärnmärkningen enligt Statistikcentralens kommungruppering.

BERÄKNINGEN AV BREDBANDSRANKNINGEN

För fasta förbindelser får kommunerna 1-5 stjärnor på basis av hushållens tillgång till fasta bredbandsförbindelser som möjliggör nuvarande och framtida tjänster (hastigheten på inkommande trafik minst 100 Mbit/s) och hur mycket konsumenterna har börjat använda snabbare förbindelser (abonnemang på minst 30 Mbit/s). För att nå 5 stjärnor ska nästan alla hushåll i kommunen ha ett abonnemang på 100 Mbit/s.

I rankningen av mobilförbindelser koncentreras på mobilförbindelsernas huvudsakliga egenskap, dvs. att använda dem utanför byggnader. Dessutom beaktas separat täckningen på 300 Mbit/s eftersom maxhastigheterna är i praktiken sällan tillgängliga i mobilnät. I beräkningen läggs alltså mer vikt vid vägtäckningen på 100 Mbit/s och 30 Mbit/s men den beaktar också hushållstäckningen på 100 Mbit/s och 300 Mbit/s. För att få fem stjärnor ska kommunen ha en heltäckande vägtäckning på 100 Mbit/s och en omfattande hushållstäckning på 300 Mbit/s.

MER INFORMATION

Se närmare information i Monitori-tjänsten (Extern länk)

Stjärnmärkningarna kan laddas ned även i tabellform (Extern länk) (ods). Du kan också se närmare information om beräkningen av klassificeringen.

Information om tillgång till fast bredband (Extern länk) och till mobilt bredband (Extern länk) per landskap och kommun år 2021.  

Statistikcentralens kommungruppering  (Extern länk)

Tidigare publicerade nyheter om stjärnmärkningen:

Digitaliseringen framskrider i olika takt i kommunerna - Traficoms bredbandsrankning berättar om utvecklingen av nät 27.5.2021 (Extern länk)

Flera små kommuner glänser när det gäller bredbandsrankningen i det fasta nätet — Redan över en miljon hushåll har tillgång till optisk fiber 17.6.2020 (Extern länk)

Stjärnmärkningar för kommuner på basis av tillgång, användning och täckning gällande snabba bredbandsförbindelser 18.6.2019 (Extern länk)

Ytterligare information

Joonas Sotaniemi, kommunikationsmarknadsexpert , tfn 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi

Marja Heinonen, kommunikationsmarknadsexpert , tfn 0295 390 306, marja.heinonen@traficom.fi