Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Körkortslagen ändras - det föreslås att åldersdispensförfarandet ska slopas

Riksdagen behandlar förslaget om att slopa åldersdispens. I framtiden skulle varje 17-åring med vårdnadshavarens samtycke kunna få körkort för personbil. Överväg därför noggrant huruvida det lönar sig att ansöka om åldersdispens nu.

Regeringens proposition med förslag till ändring av körkortslagen (Extern länk) lämnades till riksdagen den 5 maj 2022. Den nya lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2022. Efter det att den nya körkortslagen trätt i kraft skulle en 17-åring med vårdnadshavarens samtycke kunna få körkort för personbil. Det betyder att man inte längre skulle behöva ansöka om någon särskild dispens.

Lönar det sig längre att ansöka om åldersdispens?

En 17-åring kan avlägga teoriprovet tidigast på sin födelsedag och körprovet i allmänhet några veckor senare. Om födelsedagen är nära lagens ikraftträdande är åldersdispens nödvändigtvis inte till någon nytta för att få körkort.

Det lönar sig att överväga noggrant om man ska ansöka om åldersdispens. Ansökan om åldersdispens kostar 110 euro och vi kan inte garantera att vi hinner behandla alla ansökningar innan den nya lagen träder i kraft. Efter lagändringen skulle en 17-åring få körkort med vårdnadshavarens samtycke och utan någon separat avgift för åldersdispens", berättar Henna Antila , chef för servicehelheten vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Det är möjligt att inleda undervisning redan nu och ansöka om körkortstillstånd som 16-åring. Det är smidigt att ansöka om körkortstillstånd via Ajovarma som är Traficoms tjänsteleverantör eller via Traficoms e-tjänster.

Ytterligare information:

Regeringens proposition med förslag till ändring av körkortslagen (Extern länk)

Ajokorttilain muutoksilla tavoitellaan nuorten kuljettajien turvallisuuden lisäämistä (Extern länk) (KM 5.5.2022, på finska)

Undantag från ålderskraven - information bland annat om handläggningstiderna (Extern länk)