Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Under de senaste veckorna har det diskuterats om misstänkta drönarobservationer bland annat i närheten av kritisk infrastruktur. I Finland finns det flera områden där luftfart är förbjuden eller inskränkt, till exempel kärnkraftverk samt områden som är viktiga för försvaret, beredskapen och statsförvaltningen. Förbud och restriktioner kan fastställas även efter tillfälliga behov. När du ska flyga drönare, säkerställ alltid först att det är tillåtet att flyga på den planerade rutten. På Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats droneinfo.fi hittar du samlad information.

”Vi ser allvarligt på de ökade observationerna under den senaste tiden och följer dem aktivt i samarbete med myndigheterna. Det är dock bra att komma ihåg att man inte behöver oroa sig över alla drönarflygare. En stor del av dem agerar på ett säkert sätt och enligt reglerna”, säger överdirektör Pietari Pentinsaari.

På droneinfo.fi finns samlad information om var det är förbjudet att flyga

Drönarflygare ska alltid innan de börjar flyga själva ta reda på var det finns aktiva förbjudna områden och restriktionsområden. ”De områdesbegränsningar som tillverkarna installerat i anordningarna skyddar inte automatiskt flygaren från att göra fel och flyga in i förbjudna områden”, påminner överinspektör Mika Saalasti.

Föreskrifter om permanenta förbjudna områden och restriktionsområden för luftfart som gäller all luftfart finns i Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (Extern länk). I Finlands luftrum inrättas kontinuerligt även tillfälliga förbjudna områden och restriktionsområden. Sådana områden kan inrättas exempelvis för att skydda stora offentliga tillställningar eller försvarsmaktens övningsverksamhet. Information om tillfälliga restriktioner i luftrummet publiceras av Fintraffics flygtrafiktjänst i informationstjänsten för luftfarten på ais.fi (Extern länk) (på finska), som tillägg till luftfartshandboken.

Traficom kan även inrätta geografiska UAS-zoner som begränsar eller förbjuder obemannad luftfart. Till exempel i närheten av flygplatser har sådana zoner, där flygning med drönare är begränsad, inrättats för att skydda flygtrafiken. Information om inrättade zoner publiceras på droneinfo.fi (Extern länk).

För närvarande finns det även en privat webbaserad karttjänst Aviamaps (Extern länk) (på finska), där det är möjligt att kontrollera eventuella restriktioner på en planerad flygrutt. Tjänsten har inte godkänts och övervakas inte av Traficom. Officiell information hittar du alltid på ais.fi och droneinfo.fi.

”Om du har för avsikt att fotografera och filma med en drönare ska du inte flyga i områden som skyddas av hemfriden eller annars heller flyga över andras hem på ett störande sätt. Kom även ihåg att det är förbjudet att fotografera och filma övningar, depåer eller annan verksamhet som har att göra med försvaret utan särskilt tillstånd”, betonar Saalasti.

Lär dig reglerna, registrera dig och avlägg provet

Alla drönaranvändare, såväl hobby- som yrkesanvändare, ska registrera sig, lära sig reglerna för drönarflygning och i regel avlägga ett prov. Registreringen gäller dock inte användare som flyger med drönare som väger under 250 gram och saknar kamera eller drönare som klassas som leksaker. För hobbyflygare räcker det i allmänhet med att avlägga teoriprovet för fjärrpiloter.

”Hittills har 19 200 flygare avlagt webbprovet. Genom att följa gemensamma spelregler tar vi hand om både vår egen och andra människors säkerhet. Du kan enkelt registrera dig och avlägga provet på Traficoms webbplats droneinfo.fi”, säger Saalasti.

För fjärrpiloter som flyger 500–2 000 gram tunga drönare på högst 150 meters avstånd från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden krävs utöver teoriprovet på nätet även ett övervakat ytterligare teoriprov. Hittills har 1 450 personer avlagt det så kallade A2-teoriprovet. Det krävs alltid tillstånd för att flyga drönare som väger över 2 000 gram på mindre än 150 meters avstånd från bostads-, affärs-, industri- och rekreationsområden.

Europeiska unionen stängde sitt luftrum för ryska flygplan i slutet av februari som en motåtgärd mot Rysslands attack mot Ukraina. Europeiska kommissionens och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) har meddelat att det beträffande sanktionen inte görs skillnad på obemannad och bemannad luftfart, det vill säga den gäller även flygning med drönare.

Mer information

Mika Saalasti, överinspektör, mika.saalasti@traficom.fi, tfn 029 534 6108
Droneinfo: Var är det förbjudet att flyga? (Extern länk)
Läs även: Polisen följer med observationer om drönare (Extern länk)