Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syftet är att genom konkurrensutsättningen förbereda sig för att förbindelserna ännu behöver understöd under coronapandemin.

Nu inleds följande konkurrensutsättningar: rutter från Åbo/Nådendal till Stockholm, rutter från Åland till Sverige, förbindelser från Helsingfors till Tallinn och förbindelsen mellan Vasa och Umeå. Vid behov konkurrensutsätter Traficom senare flera förbindelser om det uppenbarar sig att trafiken med en tillräcklig turtäthet även på andra förbindelser kan äventyras utan understöd. Syftet med understödet är att möjliggöra tillräckliga sjöfartsförbindelser för Fastlandsfinland och Åland med tanke på försörjningsberedskapen, industrins behov och trafikförbindelserna.

Dessa förbindelser utsätts för ett offentligt upphandlingsförfarande med tanke på att få det totalekonomiskt sett förmånligaste alternativet som kan få understöd för trafikering. Konkurrensutsättningen är en öppen konkurrens för alla rederier som kan tillhandahålla ett fartyg som registrerats under ett EU-lands flagga och transporterar resenärer och frakt samt uppfyller de övriga villkoren i anbudsförfrågan. Att vinna en konkurrensutsättning betyder dock inte att man automatiskt åläggs en allmän trafikplikt eller att man automatiskt får stöd.

”Vi har ansett att det behövs en ny konkurrensutsättning för att vi ska kunna säkerställa tillräckliga sjöfartsförbindelser för Finland. Vi följer läget för alla rutter regelbundet och inför en trafikplikt om situationen så kräver”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

I upphandlingsförfarandet bedöms bl.a. rederiernas förmåga att fullgöra den allmänna trafikplikten samt det erbjudna fartygets lämplighet för skyldigheten i fråga. Understöd beviljas dem som tillhandahåller den totalekonomiskt sett förmånligaste sjöfarten. Anbudsförfrågningarna publiceras stegvis och de första av dem publiceras denna vecka. Anbudsförfrågningarna kan hittas på adressen www.hankintailmoitukset.fi.

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett tilläggsanslag som riksdagen beviljade för sjötrafiken

I årets första tilläggsbudget godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 23,15 miljoner euro för att täcka kostnaderna för en allmän trafikplikt som åläggs sjöfarten. Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom ålägga en trafikplikt på en viss rutt och ge bidrag ur tilläggsanslaget, om förbindelsen i fråga konstateras vara nödvändig.

Tillräckliga sjöfartsförbindelser säkerställs genom en allmän trafikplikt (13.7.2020)