Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Prognoser för vägtrafiken under påsken och tips för trygga resor

Mot slutet av veckan inleds påsktrafiken. Fintraffic, Transport- och kommunikationsverket Traficom, polisen, inrikesministeriets räddningsavdelning, Nödcentralsverket och Trafikskyddet lyfter fram betydelsen av framförhållning för att trafiken ska löpa tryggt under påsken: Se till att vara utvilad före resan, utrusta din bil och bekanta dig med hur dess ADAS-system fungerar. Förbered dig också på att fokusera på själva körningen under resan. Repetera också hur du ska agera vid olyckor och ladda ner appen 112 Suomi för nöd- och problemsituationer. Ha en trygg påsk på vägen!

Prognoser för vägtrafiken under påsken: trafiken som livligast på skärtorsdagen

Påskens livligaste dagar förutspås som vanligt vara skärtorsdagen (28.3) och annandag påsk (1.4).

Inför påsk är trafiken som livligast på skärtorsdagen kl. 13–19. Det kommer också att vara mycket trafik på långfredagen mellan kl. 9 och 14, i norr även senare än så. Tidvis kan köer förekomma särskilt på huvudstadsregionens utfarter samt på riksvägarna 4, 5 och 9 ända upp i höjd med Jyväskylä och S:t Michel.
Returtrafiken börjar öka redan under söndag eftermiddag och kväll den 31 mars. Toppen i returtrafiken infaller måndagen den 1 april mellan kl. 12 och 20. Det är skäl att förbereda sig på köer, i synnerhet på vägarna i södra Finland.

"Påsktrafiken är traditionellt den livligaste tiden på våra landsvägar när folk ska tillbringa helgdagarna till exempel på sommarstugan eller i backarna i norr. Jämfört med under vintersemestern är det klart mer trafik nu, eftersom alla blir lediga samtidigt inför påsk. Det är skäl att förbereda sig på att man kan behöva köa tillfälligt", säger Kari Tarkki, trafikcentralschef på Fintraffics vägtrafikcentral.

Se till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd och fokusera på trafiken istället för mobilen

Säker trafik kräver samspel, även under påsken. Inför den livliga trafiken på skärtorsdagen rekommenderar polisen att man är utvilad och har ett flexibelt körsätt som beaktar andra. 

"Se till att du är utvilad om du ska ge dig av och reservera mycket tid för resan. Då är det mer osannolikt att andra trafikanter irriterar dig och att du gör onödiga och farliga omkörningar. Kontrollera att det finns tillräckligt med spolarvätska i behållaren, att däcktrycket är som det ska och att du har däck som lämpar sig för väglaget. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd ger alltid spelrum för överraskande inbromsningar, till exempel om ett djur rusar ut på vägen", sammanfattar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen. 
Trafikskyddet påminner också om koncentrationen under körning, eftersom en uppmärksam förare med fokus på körningen är A och O för säkerheten i påsktrafiken: Risken att råka ut för en olycka fördubblas om föraren skriver på telefonen eller sträcker sig efter den under körningen.

"I trafiken sker saker och ting snabbt, särskilt när många är ute på vägarna samtidigt. I den ekvationen finns det inte utrymme för att föraren ska sitta med telefonen i handen. Passagerarna kan hjälpa föraren under körningen till exempel genom att svara på meddelanden eller navigera", fortsätter Petri Jääskeläinen, som är planerare vid Trafikskyddet.

Håll bilens sensorer, kameror och radar rena 

ADAS-systemen som assisterar föraren, såsom döda vinkeln-varnare, körfältsassistent, anpassningsbar hastighetsregulator och automatisk nödbromsning, har blivit vanligare under de senaste tio åren. De varnar för farliga situationer i trafiken och förhindrar olyckor eller minskar risken för olyckor. Att känna till den teknik som finns i den egna bilen är en del av att resa smidigt och säkert.

"Varje förare bör veta vilka system den egna bilen har och hur de fungerar i olika förhållanden och trafiksituationer. Bekanta dig alltså noggrant med instruktionsboken och användargränssnittet för din bil på förhand. Många system aktiveras automatiskt när bilen startas, eftersom de är avsedda att göra körningen trygg. Håll även bilens sensorer, kameror och radar rena så att systemen fungerar som de ska", säger ledande sakkunnig Inkeri Parkkari vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Repetera vad man ska göra på en olycksplats: du kan rädda människoliv

Vägtrafikanter är skyldiga att i en olyckssituation hjälpa andra och tillkalla hjälp. Det är bra att då och då repetera hur man ska agera vid en olycka, så att man kan göra rätt inför en verklig situation. Olyckssituationerna kan vara väldigt olika och väg- och trafikförhållandena varierar beroende på klockslag och årstid. Det viktigaste är att börja hjälpa och agera på ett sätt som är säkert för en själv och för andra som rör sig på vägen.

”Om du lägger märke till en trafikolycka ska du stanna på ett säkert ställe och slå på fordonets varningsblinker. Gå till olycksplatsen längs vägkanten. Ta snabbt reda på vad som har hänt och slå larm genom att ringa nödnumret 112. Försök förhindra ytterligare skador genom att varna den övriga trafiken och stänga av strömmen i olycksbilen. Tänk också på din egen säkerhet och gör dig synlig till exempel med hjälp av en reflexväst. Placera alltid varningstriangeln tillräckligt långt bort från olycksplatsen och hjälp skadade enligt din egen kapacitet. Om professionell hjälp redan har anlänt till olycksplatsen ska du fokusera på en säker omkörning av olycksplatsen, sänka hastigheten tillräckligt och inte ta bilder av olycksplatsen”, säger räddningsöverinspektör Tommi Luhtaniemi från inrikesministeriets räddningsavdelning.

Nödcentralsverket påminner dessutom om vikten av att stanna kvar på olycksplatsen. När man larmar direkt från olycksplatsen förmedlas den exakta positionen och korrekta uppgifter om situationen till nödcentralen. Det gör att man kan skicka den mest ändamålsenliga hjälpen till platsen och ge anvisningar som räddar liv.
Det är också bra för semesterfirare att ladda ner och ta i bruk mobilappen 112 Suomi i sin telefon med tanke på nöd- och problemsituationer. Via appen kan man till exempel kontakta Vägtrafikantlinjen som man kan meddela om akuta problem på landsvägarna som medför fara för trafiken (t.ex. större beläggningsskador, översvämningar, ras, halka, snö som blockerar vägen eller trafikhinder på grund av ett trasigt fordon).

"Via appen 112 Suomi får du dessutom meddelanden om störningar i vägtrafiken samt eventuella varningsmeddelanden utifrån din position", berättar utvecklingschef Tommi Hopearuoho från Nödcentralsverket.

Ytterligare information

Ledande sakkunnig Inkeri Parkkari, inkeri.parkkari@traficom.fi , p. 0295 347 089