Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Traficom anser att det inte är nödvändigt att införa begränsningar av antalet passagerare för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin.

Med anledning av anmälan som samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gjort har Traficom utrett behovet att temporärt begränsa antalet passagerare i trafikmedlen inom området för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin. Ärendet har utretts tillsammans med myndigheterna inom trafik och transport och transportoperatörerna inom området.

Traficom har beslutat att inte begränsa det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Begränsning av antalet passagerare är avsedd som en nödvändig sistahandsåtgärd för att förhindra spridningen av epidemin, och begränsningen får inte hindra tillgången till lagstadgade tjänster. Verket anser att begränsning av antalet passagerare inte är nödvändigt på det sätt som avses i lagen.

Nya begränsningsåtgärder har införts i området för tiden 22.–31.12.2021 vilka kan förväntas minska passagerarantalen utan att man skulle behöva fatta ett särskilt begränsningsbeslut. I beslutet har beaktats att passagerarantalen i kollektivtrafiken mestadels är så låga i området att begränsningen inte skulle ha någon faktisk inverkan på passagerarantalen, och vardagstrafiken minskar även i övrigt under jullovstiden. 

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 029 539 0576. Twitter @Saarimaki