Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom beviljade 27 miljoner euro för byggande av fibernät – målet är att få ett fibernät också till glest bebyggda områden

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade 27 miljoner euro i statligt stöd för byggande av fibernät åren 2022–2023. För byggande av fibernät hade totalt 32 miljoner euro reserverats i EU:s återhämtningsinstrument. Statligt stöd beviljades för 17 nätbyggare inom 11 landskap och 32 kommuner.

Inom ramen för stödprogrammet för bredband som startade i början av 2022 beviljades statligt stöd sammanlagt för 40 bedbandsprojekt och 17 nätbyggare. De som fick Traficoms beslut om statligt stöd var Alajärven Puhelinosuuskunta (JAPO), BLC Infra Oy, Datasafe Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy (IPP), Karelnet Oy, Karis Telefon Ab, KaseNet Oy, Lounea Palvelut Oy, MPY Telecom Oyj, Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy, Pukkikuitu Oy, Saimaan Kuitu Oy, Savon Kuituverkko Oy, Siikaverkko Osuuskunta, Sunet - Suupohjan seutuverkko Oy, VaaranValo OSK och Valokuitunen Oy.

Mest statligt stöd till Södra Savolax och Birkaland

Optiska fibernät byggs nu ut med statligt stöd till sammanlagt 11 landskap och 32 kommuner. Landskapsvis byggs optiska fibernät i Södra Savolax, Birkaland, Norra Savolax, Norra Österbotten, Norra Karelen, Södra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Nyland, Päijänne-Tavastland samt Egentliga Finland. Mest statligt stöd, totalt 7,3 miljoner euro, beviljades för nät som byggs ut i Södra Savolax. Det näst största beloppet, totalt 4,5 miljoner, beviljades för nät som byggs ut i Birkaland.

"Heltäckande, snabba och säkra kommunikationsförbindelser är en förutsättning också för glesbygdsområdenas livskraft och för multilokalt boende i Södra Savolax. Utvecklingen av förbindelserna sker dock inte på marknadsvillkor i dessa områden, och därför har stöd som beviljas via stödprogrammet för bredband varit en förutsättning för utvecklingen av förbindelserna", konstaterar Södra Savolax landskapsdirektör Pekka Mäkinen.

Samarbetet med landskapsförbunden och kommunerna har en avsevärd inverkan på inledandet av projekten. Förutsättningen för det statsunderstöd som Traficom beviljar är att kommunerna deltar i byggnadskostnaderna med den andel som anges i statsrådets förordning. Denna andel är 8, 22 eller 33 %.

Ett heltäckande nät av optisk fiber överallt i Finland som mål

EU:s mål är att få fungerande förbindelser på gigabit-hastighet för alla före år 2030. Finland har förbundit sig till att uppnå målet och främjar för sin del byggandet av optiska fibernät i sådana områden där de inte kunde byggs ut på marknadsvillkor.

Traficom beviljade det största stödbeloppet för Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, totalt för 6 projekt. "Ett av IPP:s projekt finns i Vesilahti där fiberinvesteringen täcker nästan hela kommunen och är ett av IPP:s största projekt. Genom projektet ökar antalet IPP:s fiberabonnemang avsevärt från det nuvarande antalet. Utan Traficoms bredbandsstöd skulle denna fiberinvestering av IPP som möjliggör förbindelser på 10 gigabit/s inte varit möjligt", glädjer IPP:s verkställande direktör Pekka Ylinikkilä.

Även Traficoms generaldrektör Jarkko Saarimäki är nöjd med stödprogrammets saldo i detta skede. "Det första projektet inom stödprogammet har redan blivit färdigt och vi hoppas att även de nät som finns inom andra projekt byggs ut så att de är så heltäckande som möjligt så att Finlands mål med gigabitförbindelser för alla - även i glesare bebyggda områden - skulle vara ett steg närmare när projekten blir färdiga", säger Saarimäki.

Traficom samlar in information om internetanslutningars kvalitet

Traficom samlar in information om tillgång till olika internetförbindelser av teleföretagen och från offentliga källor. För att det ska vara möjligt att även följa upp de faktiska hastigheterna och variationerna i dem har ämbetsverket lanserat tjänsten Bitmätaren.fi. Med denna tjänst kan nätanvändarna mäta sin egen internethastighet och samtidigt får de mer förståelse för hur bredbandet fungerar.

Traficom använder de mätresultat som tjänsten ger i sitt tillsyns- och uppföljningsarbete. Syftet är att främja tillgången till högklassiga internetanslutningar överallt där de behövs. Transparens i nätens funktion på olika områden och olika tider styr utvecklingen av bredbandstjänster till rätt riktning. Tjänsten Bitmätaren.fi kan användas genom att ladda ned applikationen på mobilen eller på adressen www.bittimittari.fi (Extern länk).

Bakgrund

Syftet med stödprogrammet för bredband är att stöda byggandet av fibernät i sådana områden där de inte byggs ut kommersiellt. Statligt stöd har beviljats för byggande av snabba fasta nät redan för över tio år. För det senaste stödprogrammet reserverades totalt 32 miljoner euro i EU:s återhämningsinstrument. Stödet skulle beviljas ut före slutet av år 2023.

Läs mer om stödprogrammet för bredband (Extern länk) 

Ytterligare information

Aleksandra Partanen, specialsakkunnig, tfn 0295 390 529, aleksandra.partanen@traficom.fi, twitter: @ChiliEAP (Extern länk)

Finansieras av Europeiska unionen, Next Generation EU