Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom har beviljat 15 miljoner euro för byggande av optiska fibernät – mest stöd till Södra Savolax och Birkaland

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ett bredbandsprojekt som startade år 2022 beviljat 15 miljoner euro i statsunderstöd för byggande av snabba optiska fibernät. Av de stödmedel som reserverats ur EU:s återhämtningsfacilitet för byggande av optiska fibernät finns det fortfarande cirka 17 miljoner euro kvar, och dessa pengar ska riktas till stödprojekt före slutet av året. Statsunderstöd har hittills beviljats sju nätbyggare i sex landskap.

Inom det stödprogram som startades i början av 2022 har nu beviljats finansiering till sammanlagt 16 bredbandsprojekt och sju nätbyggare. Hittills har följande aktörer fått ett beslut om statsunderstöd från Traficom: Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy (IPP), MPY Telecom Oyj, Saimaan Kuitu Oy, Karelnet Oy, Siikaverkko Osuuskunta, Sunet – Suupohjan seutuverkko Oy ja BLC Infra Oy. Även KaseNet Oy och Vaaranvalo Osk har ansökt om stöd, och deras ansökningar behandlas som bäst vid Traficom. 

Snabba optiska fibernät byggs med hjälp av statsunderstöd åtminstone i Södra Savolax, Birkaland, Norra Österbotten, Norra Karelen, Södra Karelen och Södra Österbotten. Det ekonomiskt sett största projektet är ett projekt för byggande av ett optiskt fibernät i Vesilahti i Birkaland, som IPP planerar som bäst, men ur Traficoms synvinkel är alla projekt som ska genomföras värdefulla. "Behovet av snabba och driftsäkra kommunikationsförbindelser växer hela tiden. I Finland har tillgången till heltäckande mobilanslutningar och även hushållens tillgång till optisk fiber ökat under de senaste åren. Trots det har bara lite över hälften av de finländska hushållen tillgång till en förbindelse med optisk fiber. Heltäckande och fungerande förbindelser möjliggör snabba digitala tjänster i hemmen”, understryker överdirektör Jarno Ilme.

En förutsättning för det statsunderstöd som Traficom beviljar är att kommunerna i sina respektive områden deltar i byggkostnaderna med den andel som fastställts i statsrådets förordning. Kommunernas vilja att förbättra förbindelserna i sina respektive områden är av största vikt för att projekt ska kunna dras igång. 

Målet är ett mer heltäckande optiskt fibernät över hela Finland

EU:s mål är att ge alla tillgång till förbindelser med gigabithastigheter före år 2030. Finland har förbundit sig till att uppnå målet och bidrar till att främja byggande av snabba nät genom att understödja optiska fibernät i områden där sådana inte skulle byggas på marknadens villkor. Konkurrensen på marknaden får inte störas på grund av statsunderstödet, och därför är villkoren för utdelning av stöd stränga. ”Största delen av näten som byggs i Finland byggs av teleföretag och andra aktörer utan statsunderstöd, men tack vare stödet kan optiska fibernät byggas även i områden där efterfrågan inte är tillräckligt stor för byggande av nät på marknadens villkor”, konstaterar specialsakkunnig Aleksandra Partanen

Stödmedel finns fortfarande, men tiden är knapp

Genom de beslut om stöd som Traficom hittills har fattat binds 15 miljoner euro av det statsunderstöd som reserverats för byggande av optisk fiber, vilket är knappt hälften av anslaget på 32 miljoner euro. Stöden som beviljas ur EU:s återhämtningsmedel bör bindas till projekt redan före utgången av detta år, varefter stödmedel inte längre kan beviljas. ”Vi uppmuntrar nu landskapsförbunden, som är centrala aktörer i stödprocessen, att i samarbete med kommunerna omedelbart inleda projektupphandlingar, så att nätbyggarna hinner få sina stödbeslut ännu före årsskiftet”, säger Partanen. För upphandlingarna har Traficom utarbetat marknadsanalyser för över 90 kommuner.   

Heltäckande och fungerande förbindelser ökar kommunernas livskraft och företagens affärsmöjligheter. Det är därför skäl för kommunerna att snabbt hoppa på de projekt för optisk fiber som får stöd, eftersom den kommunspecifika bredbandsklassificering som Traficom publicerade i början av veckan visar att till exempel landsbygdskommunerna fick endast 2,5 stjärnor av 5 i genomsnitt. 

Bakgrund

Inom bredbandsprojektet stöds byggande av snabba fasta kommunikationsnät i områden där sådana sannolikt inte skulle byggas kommersiellt. I budgeten har sammanlagt 32 miljoner euro reserverats för programmet för åren 2022–2023. Finansieringen har sökts ur EU:s återhämtningsfacilitet.

Traficoms nyhet om den kommunspecifika bredbandsklassificeringen (på finska): https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/traficom-jakoi-tahtia-digiyhteyksien-saatavuudesta-tutustu-kuntakohtaisiin (Extern länk)

Ytterligare information

Aleksandra Partanen, specialsakkunnig, tfn 0295 390 529, aleksandra.partanen@traficom.fi, twitter: @ChiliEAP