Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom ordnar ett diskussionsmöte för användarna av Finlands luftrummet och övriga intressentgrupper 16.8.2019 kl. 12.00-16.00 i Hilton Helsinki Airport Hotel. På mötet behandlas Finlands prestationsplan för den tredje referensperioden (2020-2024). En preliminär agenda finns bifogad.

Vi ber er vänligen anmäla er till diskussionsmötet senast 2.8.2019 per e-post till adressen jani.luiro(at)trafi.fi och paivi.palokangas(at)traficom.fi

Skriftliga kommentarer till prestationsplanen är också välkomna. De ska lämnas in senast 13.8.2019 per e-post till adressen jani.luiro(at)trafi.fi och paivi.palokangas(at)traficom.fi . Utkast till prestationsplaner publiceras på Traficom webbplats senast 26.7.2019.

Uppdaterad