Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har nu hunnit norrifrån ner till Nystad. Den nya sjökortsserien E (Bottenhavet) har publicerats. De...
Sakkunnigarbetsgruppen som består av olika myndigheter föreslår ändringar i körförbudsförfarandet och användningen av alkolås. Målet är att förenkla de nuvarande förfarandena och förbättra trafiksä...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning påvisar att det utförs mer distansarbete än innan coronapandemin bland personer i arbetsför ålder som har möjlighet till distansa...
Informationen om statsunderstöd för tidningsutdelning som finns på Traficoms webbplats har uppdaterats.