Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Aktuell

Transport- och kommunikationsverket Traficoms blankett för sjömansläkarintyg har tagits i bruk. Blanketten ersätter social- och hälsovårdsministeriets tidigare blankett som har tagits ur bruk. Social- och hälsovårdsministeriets blankett kan dock fortfarande användas ända till övergångsperiodens slut, det vill säga till slutet av 2024. Sjömansläkarna informeras ännu om ärendet separat.
Lääkäri

Utbildning för sjömansläkare

Arbetshälsoinstitutet organiserar 1-2 utbildningar per år.
Lääkäri