Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Syftet med den här anvisningen är att hjälpa yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att bedöma en förares körhälsa i olika situationer. Anvisningen grun-dar sig på lagstiftningen om körhälsa och har utarbetats av Traficom i samarbete med sakkunniga inom de kliniska specialområdena. Det är dock inte fråga om en dia-gnostisk anvisning eller en handbok inom ett medicinskt specialområde. En stor del av bedömningarna av förares körhälsa görs inom primär- och företagshälsovården. Anvisningen om körhälsa innehåller grunderna i bedömning av klinisk körhälsa inom hälso- och sjukvården samt grunder för att hantera frågor som gäller körhälsan till-sammans med den som undersöks och vid behov också grunderna för ett eventuellt körförbud.

liikennelaaketiede(at)traficom.fi