Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Internationellt förarbrev för fritidsbåt

Förare av nöjesfartyg som är över 24 meter långa ska inneha internationellt förarbrev för fritidsbåt. Med internationellt förarbrev för fritidsbåt kan du också påvisa din kompetens som båtförare i flera länder när du till exempel hyr en båt. Du ska alltid på förhand ta reda på vilka krav som gäller i ditt resmål och hos båthyraren.

Försäkra dig om att du uppfyller villkoren för att få internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

Fyll i ansökan

Vi rekommenderar att blanketten skickas elektroniskt till kirjaamo@traficom.fi

Per post skickas ansökan jämte bilagor till: Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 Traficom.

1. Behandling av ansökan

Handläggningstiden är cirka 14 arbetsdagar.
Om något saknas i din ansökan får du en begäran om komplettering, vilket förlänger handläggningstiden.

2. Beslut

Om behörigheten kan beviljas får du behörighetsbrevet per post inom 1–2 veckor efter beslutet.

Om du inte kompletterar din ansökan eller om villkoren för beviljande av behörighet inte uppfylls, får du ett negativt beslut. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

Ett internationellt förarbrev för fritidsbåt är i kraft tills vidare och kostar 100 euro.

FÖRFRÅGNINGAR

E-postveneilypatevyydet (at) traficom.fi

Uppdaterad