Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fi-domännamn kan innehålla finska bokstäver som avviker från det latinska alfabetet. Sådana bokstäver, eller nationella tecken, är t.ex. å, ä och ö. Största delen av programmen konverterar tecknen till ett sådant format som namnserversystemet förstår. Alla program och tangentbord stöder dock inte de nationella tecknen. Det rekommenderas därför att domännamn med nationella tecken inte används som primära domännamn.

Internets namnserversystem kan endast hantera bokstäverna i det traditionella latinska alfabetet (a-z). Genom att konvertera de nationella tecknen i domännamn kan namnservrarna förstå dem.

De program, webbläsare och e-postprogram som stöder nationella domännamn konverterar automatiskt namnet från klartext till ett format som namnserversystemen kan hantera.

Det rekommenderas dock att domännamn med nationella tecken inte används som primära domännamn på grund av de tekniska begränsningarna.

Tillåtna tecken i domännamn

Tillåtna tecken i domännamnTillåtna tecken i ett fi-domännamn är bokstäverna a–z, siffrorna 0–9, bindestreck-minus samt följande nationella tecken:

Kansalliset merkit

Ett fi-domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Ett domännamn inte får börja med tecknen xn--. ACE-format (ASCII Compatible Encoding) för ett domännamn som innehåller nationella tecken börjar alltid med tecknen xn--.

Rätten till domännamn som innehåller nationella tecken

Användare av ett fi-domännamn utan nationella tecken har inte rätt att enbart på grund av sitt existerande domännamn få motsvarande domännamn som innehåller nationella tecken (å, ä, ö). Även ett domännamn med nationella tecken beviljas den som först ansöker om det.

Domännamn både med och utan nationella tecken kan dock anses exakt motsvara ett skyddat namn eller varumärke som innehåller nationella tecken.

Således är både åäö.fi och aao.fi exakta motsvarigheter med det skyddade namnet eller märket ÅÄÖ. Namnet eller märket AAO motsvaras däremot endast av domännamnet aao.fi.

IDN-konverterare

Med hjälp av en IDN-konverterare kan du konvertera ett domännamn som är i klartext eller innehåller specialtecken till ett punycode-kodat format.

Ett domännamn konfigureras med namntjänsten alltid i punycode-format. Punycode-formatet till exempel för domännamnet viestintävirasto.fi är xn--viestintvirasto-7kb.fi.

Med hjälp av IDN-konverterare får du veta domännamnets punycode-format innan du ansöker om domännamnet.

(https://registry.domain.fi/search/sv/app/idnconverter)

Tekniska begränsningar för webbläsarprogram

De senaste versionerna av de flesta webbläsarprogram stöder domännamn med nationella tecken. De populäraste är Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome och Safari.

Tekniska begränsningar för e-postprogram

Om man vill använda domännamn som innehåller nationella tecken i e-postadresser, måste avsändarens e-postprogram stöda bokstäverna. Än så länge har många e-postprogram ett ganska bristfälligt stöd, och därför lönar det sig att kontrollera stödet direkt med tillverkaren av programmet.

Det rekommenderas att domännamn med nationella tecken inte används i e-postadresser på grund av de tekniska begränsningarna. Få e-postprogram har stöd för IDN. Utan IDN-stöd måste man använda ett mycket opraktiskt kodat format för domännamnet. Till exempel adressen info@ääkkönen.fi är i kodat format info@ xn--kknen-fraa=0m.fi.

Tangentbord

Det kan vara svårt eller till och med omöjligt att skriva fi-domännamn som innehåller nationella tecken på tangentbord som är avsedda för andra språk. Om de nationella tecknen saknas på tangentbordet kan man i Windows-operativsystemet skriva dem med hjälp av till exempel Character Map.

Uppdaterad