Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hitta en registrar

Du behöver en registrar för att skaffa ett fi-domännamn. Med sökfunktionen hittar du alla de registrarer som har lämnat in en anmälan om registrarverksamhet till Traficom. De gör registreringar av fi-domännamn och betjänar dig i alla domännamnsärenden.

Registrarerna tillhandahåller i allmänhet också andra tjänster som hänför sig till ditt domännamn, t.ex. e-posttjänster, webbsideutrymme och namnservrar.

(https://registry.domain.fi/search/sv/app/registrars)