Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Beviljande av radiotillstånd för 5G-testning

Hos Traficom är det möjligt att ansöka om ett kortvarigt radiotillstånd för testning, forskning och provanvändning av system som utnyttjar radioteknologi. Tillståndets giltighet kan vara från några dagar till några år. Traficom bedömer från fall till fall om ett radiotillstånd kan beviljas för de frekvenser man ansökt om.

Det är möjligt att bevilja tillstånd för flera olika frekvensband som kan användas för 5G-teknologin. Dessa frekvensband är t.ex. 3400–3800 MHz samt höga frekvensband inom millimeter-vågsområdet på över 24 GHz.

Innan ett testtillstånd kan beviljas, behöver Traficom följande information om radiosändaren för beredning av de tekniska tillståndsvillkoren: bandbredd/frekvensblock, sändningseffekt, antennförstärkning, sändarens placering, antennhöjder och -riktningar. Dessa uppgifter kan specificeras närmare när testningsplanerna blir mera detaljerade.

För radiotillståndet behövs också uppgift om antalet sändare och kartor över användningsområdena. Ett radiotillstånd kan beviljas på basis av en preliminär plan och vid behov specificeras senare. I princip baserar sig frekvensavgiften på antalet sändare (basstationer och terminalutrustning).

Skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd via kontaktblanketten .

Mer information

Specialsakkunnig Jan Engelberg, tfn +358 295 390 438

Specialsakkunnig Tom Wikström, tfn +358 295 390 466

Uppdaterad