Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sambyggnad – begrepp

Gemensamma begreppsmodeller för utnyttjande av nätinformation, sambyggnad, samutnyttjande och infrastrukturens mervärdestjänster har skapats för branschen som aktörerna förbinder sig till.

Uppdaterad