Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Marksänd television i småhus

På mottagningen av marksänd television inverkar särskilt sändarstationens avstånd från mottagaren samt terränghindren mellan sändaren och mottagningsantennen. Ju svårare förhållanden i mottagningen av televisionssändningar är, desto mer krävs också av mottagningsantennen.

I utkanten av täckningsområdet är det nödvändigtvis inte alls möjligt att ta emot tv-signal om man har en dålig antenn. En dålig antenn är också känsligare för ändringar i miljön och vädret samt för årstidsvariationer.

Vid installation och riktning av tv-antennen, lönar det sig att ta kontakt med en antenninstallatör som känner de lokala förhållandena. De har också utrustningen som behövs för att mäta den bästa platsen för antennen och för att rikta antennen på rätt sätt.

Föreskriften uppställer minimikrav på mottagningen

Om minimikrav på system för mottagning av marksända tv-sändningar bestäms i Traficoms föreskrift 65. Föreskriften innehåller krav på hurdana mottagningsantenner man ska använda och hur man ska använda dem, hurdan en antennmast ska vara och hurdana förstärkare man får använda. Dessutom innehåller föreskriften kvalitetskrav på de kablingar och antennuttag som används i ett antennmottagningssystem.

Ju större antennförstärkning, desto bättre mottagning. UHF-antennens förstärkning ska vara minst 12 dBd (14 dBi). I utkanten av täckningsområdet kan man behöva en antenn med en förstärkning på 15 dBd (17 dBi).

Man ska använda en separat antennförstärkare bara om man verkligen behöver den. Krav på antenner finns i Traficoms föreskrift M65.

Traficom rekommenderar att man alltid anlitar en yrkesperson för antenninstallationer! Till antenninstallatörens expertis hör att välja antennplats och systemets sammansättning samt att installera antennsystemet och utföra mätningar. Installatören ska också dokumentera sitt arbete och ge en rapport över arbetet till kunden.

Antennen ska installeras tillräckligt högt, på minst 5 meter från markytan, i fritt utrymme. I utkanten av täckningsområdet ska antennen installeras på minst 10 meters höjd. Fastigheten är ansvarig för antennsystemet.

Ett ordentligt antennsystem har blivit ännu viktigare när antalet televisionskanaler har ökat. En tv-antenn ska täcka kanalerna 21 - 48, alltså frekvensbandet 470 - 694 MHz.

Att rikta antennen

TV-antennen riktas mot Digitas sändarstation. Om det finns flera alternativa sändarstationen, riktas antennen mot den sändare vars signal är bäst.

Information om sändarstationernas placering:

Kanalknippena A, B, C, E, D och F i UHF-frekvensområdet (Digitas sändare) (Extern länk)

Det regionala kanalknipet i Österbottenstrakten i UHF-frekvensområdet (SveaTV:s sändare)  (Extern länk)

Uppdaterad