Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Allmänt om understödet för nyhetsmedier

Traficom beviljar statsunderstöd för löner och frilansarvoden till personer som utför redaktionellt arbete.

Ansöka understödet för nyhetsmedier

Läs mer om ansökning och bevillning av statsunderstöd. Ansökningsblanketten publiceras när ansökningstiden börjar i augusti 2023.

Ofta frågat om understödet för nyhetsmedier

Understödet för nyhetsmedier kan väcka frågor till exempel om vem kan ansöka, användningsändamål och ansökningars offentligheten. Läsa svaren på vanliga frågor om understödet för nyhetsmedier.