Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om tv-bilden inte syns eller om det finns störningar i bilden, kan orsaken vara

 • felinställd tv-mottagare eller ett annat fel i mottagaren
 • problem i antennsystemet
 • sändningsproblem, t.ex. ett serviceavbrott eller ett annat avbrott i distributionsnätet
 • en extern radiostörning som orsakas av en elutrustning eller en radioanläggning
 • störningar orsakade av atmosfäriska fenomen, s.k. "radioväder”

Var kan jag få hjälp?

 • Om du har problem med tv-mottagare och digitalboxar eller installation kan du kontakta apparatens försäljare, tillverkare eller importörer.
 • Se också en allmän anvisning för kanalsökning  
 • Operatören av det marksända nätet hjälper dig om det är fråga om
  • distributionsnätet
  • antennsystem
  • täckningsområden samt
  • mottagningsproblem

Operatörerna av marksänd-tv ger information om störningar i distributionsnät:

Digitas störningsmeddelanden (Extern länk) (på finska)

Radioväder

Det är inte möjligt att förbereda sig för radioväder eller avhjälpa problem som radiovädret orsakar. Radioväder uppstår oväntat vanligen vid högtryck i början eller slutet av sommaren och kan variera från några timmar till flera dagar. Vid radioväder går radiovågorna mycket längre än normalt. Då kan även radiovågor över långa avstånd störa mottagningen och orsaka problem. Ett bra antennsystem ger ofta bättre tålighet mot störningar. Operatören av det marksända nätet informerar om radioväder.

Se Digitas video om radioväder (Extern länk).

Att utreda mottagningsproblem

1

Kontrollera om dina grannar har motsvarande problem. Om inte finns den mest sannolika orsaken i dina egna utrustningar.

2

Kontrollera att du har en rätt slags tv eller digitalbox.

Du behöver en apparat som är försedd med en DVB-T eller DVB-T2-tuner. En DVB-T2-tuner möjliggör mottagningen av högupplösta HD-sändningar.

3

Försök lösa problemet genom att återstarta mottagaren.

4

Kontrollera att digitalboxen är kopplad till televisionen och antennuttaget på rätt sätt.

5

Kontrollera att alla utrustningar är kopplade till eluttaget.

6

Kontrollera att televisionens och digitalboxens anslutningar och anslutningssladdar är hela och att anslutningssladdarna inte har böjts för snävt t.ex. på grund av utrymmesbrist.

7

Om digitalboxen eller tv:n visar nivån på den inkommande signalen, kontrollera att nivån är minst 70 - 80 % eller att färgen som tyder på nivån är grön på alla kanalknippen.

8

I vissa fall kan du avhjälpa problemet genom att ställa in kanalerna på nytt.

Kontrollera att den kanal som du försöker titta på tillhandahålls på den sändarstation som mottagningsantennen är riktad mot.

Om anvisningarna ovan inte hjälper:

Att utreda mottagningsproblem i höghus

Om andra invånare också har problem med mottagningen av marksänd tv kan felet bero på husets centralantennsystem. Då lönar det sig att kontakta fastighetens disponent.

Att utreda mottagningsproblem i småhus

För invånare i småhus lönar det sig att kontakta en antennentreprenör som känner till de lokala förhållandena. Det lönar sig att diskutera med entreprenören om reparationsbehov för antennsystemet och förbättring av tv-mottagningen. Det lönar sig också att be entreprenören ge en preliminär uppskattning av priset för reparation och förnyande av antennsystemet. En mer exakt uppskattning av pris förutsätter att entreprenören besöker installationsplatsen.

Om antennentreprenören konstaterar att det inte är möjligt att få en ordentlig tv-bild, informerar entreprenören Digita om att det finns ett skuggområde. Vid behov skaffar Digita en satellitmottagare från Canal Digital och ett därtill hörande avgiftsfritt kort som användaren kan använda för att titta på kanalerna. I detta satellitpaket ingår Rundradions allmännyttiga tv-kanaler samt kanaler som tjänar allmänintresset, som för tillfället omfattar MTV3.

En förteckning över lokala antennentreprenörer: Satellit- och antennförbundet SANT ry (Extern länk)

I Digitas karttjänst kan du ge din adress och se vilka tv-kanaler som är tillgängliga på ditt område (Extern länk)

Se också: Marksänd television i småhus (Extern länk).

Nätoperatörernas gemensamma tjänst Taajuustalkoot (frekvenstalko) eliminerar störningar som 4G-näten förorsakar i det markbundna tv-nätet

Under de senaste åren har en del av de frekvensområden som tidigare använts för tv och som funnits på mottagningsbandet för konsumenternas tv-antenner börjat användas för 4G-nät. Därför kan de nya 4G-näten orsaka problem för tv-mottagningen. DNA, Telia och Elisa administrerar Taajuustalkoot -tjänsten (Extern länk), som reder ut tv-störningar som 4G-basstationer orsakar. 

Vad gör Taajuustalkoot?

En tittare som har störningar i tv kan göra en anmälan om saken antingen på en blankett eller genom att ringa numret 020 411 7676. På basis av tittarens adress bedömer tjänsten om problemet kan bero på 4G-nätets basstation. Om problemet beror på det, beställer Taajuustalkoot en antenninstallatör till adressen i fråga. För tv-tittaren åtgärdas störningarna kostnadsfritt.

Antenninstallatören eliminerar störningen oftast genom att installera ett filter som förhindrar att 4G-signalerna når förstärkaren och tv-mottagaren. Filtret eliminerar störningen inte alltid. Då försöker installatören hitta andra medel för att återställa tv-bilden.

Trots att 4G-nätens täckning redan är mycket omfattande, tas nya basstationer i bruk hela tiden. Tv-störningar som 4G-näten orsakar kan därför vara möjliga. Taajuustalkoot fortsätter under den tid som nya basstationer tas i drift.

Uppdaterad