Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kundpriserna för registrering fastställs i kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgifter. Registreringsställena tar ut registreringsavgifterna av kunderna enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen. Kundpriserna för registrering inkluderar inte moms.

Elektroniska registreringstjänster

 • Första registrering 40 €
 • Ägarbyte med ett certifikat 25 €
  • Notera att du behöver ett certifikat från säljaren när du registrerar farkosten på Traficoms webbplats.
 • Mottagaren av överlåtelsen ändras till ägare 25 €
 • Omregistrering av avregistrerad farkost 40 €
  • Notera att farkosten ska ha WIN-kod när du registrerar den på Traficoms webbplats.
 • Nytt registreringsbevis i stället för förkommet eller förstört bevis eller dubblett av bevis 20 €
 • Avgiftsfria registreringshändelser:
  • avregistrering
  • motorbyte
  • överlåtelse av farkost
  • ändring av farkostens uppgifter, tex. ändring av namnet.

Registreringstjänster vid ett registreringsställe

 • Första registrering 60 €
 • Ägarbyte 40 €
  • Notera att du behöver ett överlåtelsebrev till ägarbyte, certifikat gäller enbart på Traficoms webbplats.
 • Mottagaren av överlåtelsen ändras till ägare 40 €
 • Omregistrering av avregistrerad farkost 40 €
 • Nytt registreringsbevis i stället för förkommet eller förstört bevis eller dubblett av bevis 20 €
 • Avgiftsfria registreringshändelser:
  • avregistrering
  • motorbyte
  • överlåtelse av farkost
  • ändring av farkostens uppgifter, tex. ändring av namnet.

Övriga priser

Skicka ansökan direkt till Traficom när ärendet gäller:

 • specialbeteckning 300 €
 • provbeteckning 30 €
 • registerutdrag försett med stämpel och underskrift 20 €.

  Slutlig avregistrering av farkost är avgiftsfri.
Uppdaterad