Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

För media

Kundservicens kontaktuppgifter

Kundservicen hjälper dig om du har frågor om våra tjänster. 

Telefonnumret till medietjänsten

Medietjänsten betjänar journalister vardagar kl. 8.00–16.15 på numret 029 534 5648.

På samma nummer utanför tjänstetid vardagar kl. 16.15–23.00 och veckoslut kl. 8.00–23.00 även jourberedskap vid kommunikationen (endast brådskande kontakter).

Kontaktuppgifter till kommunikationen

Du kontaktar Traficoms kommunikation snabbast då du ringer medietjänsten på 029 534 5648.Jaana Mäkiniemi (kommunikationsdirektör), tfn 029 5345 844 

Milla Juntunen (Tjänster för bilförare,), tfn 029 534 5413

Taru Kokkonen (Transportsystemtjänster), p. 029 534 5252 

Anne Lappalainen (Digitala förbindelser), tfn 029 534 5814

Jussi Toivanen (Cybersäkerhet), tfn 029 534 5312

Maria Kellokumpu (Cybersäkerhet), tfn 029 534 5780

Elina Uotila (webbsida), tfn 029 534 5206

E-post: fornamn.efternamn@traficom.fi

Uppdaterad