Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Avregistrering

Tillfällig avregistrering

Avregistrera farkosten om den är

  • inlöst
  • såld till utlandet
  • utförd ur landet
  • tagen ur bruk
  • skadad
  • förlist
  • stulen.

Om du vill, kan du avregistrera din farkost om den inte uppfyller villkoren för registrering, t.ex. om den är under 5,5 meter lång eller motorns effekt är lägre än 15 kW eller 20,4 hästkrafter.

Motorn ska avlägsnas innan farkosten avregistreras, om du önskar avregistrera farkosten och installera dess motor på en annan farkost.

Farkosten kan registreras på nytt senare om den tas i bruk igen. 

Slutlig avregistrering

Om en farkost är slutligt förstörd eller skrotad kan du göra en anmälning om slutlig avregistrering. Med slutlig avregistrering avses att farkosten avregistreras på så vis att den aldrig mer kan registreras på nytt. Du ska alltid lämna en särskild redogörelse om varför det är aktuellt med slutlig avregistrering.

 

Uppdaterad