Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Båt som köpts från utlandet

Om en farkost importeras från utlandet genom att den körs sjöledes eller seglas till Finland, ska farkosten registreras inom sju (7) dagar från det att den importerats till Finland.

Läs mer om försäkran om överensstämmelse

Uppdaterad