Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Räddningsvästen hör till en båtförares viktigaste utrustning

I motorbåtar och segelbåtar över fem meter ska det finnas en räddningsväst eller flytväst av rätt storlek för var och en i båten.

Välj räddningsväst efter användningsändamål

Välj räddningsväst efter användningsändamål och kontrollera lämpligheten genom att prova den innan köpet. Detta är särskilt viktigt när man köper västar åt barn. Västen ska vara bekväm så att man faktiskt använder den. Om du är osäker på vilken väst du ska välja lönar det sig att köpa den i en specialaffär där du får svar på dina frågor.

Alla räddningsvästar och flytvästar som säljs i Finland ska uppfylla kraven i skyddsutrustningsdirektivet och vara CE-märkta. CE-märkningen garanterar att produkten är testad och uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Innan köpet lönar det sig att kontrollera att flytvästen har den här märkningen.

Rätt användning och underhåll

Flytutrustningen ska användas, underhållas och förvaras enligt tillverkarens anvisningar och vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen som följer med utrustningen.

Det är viktigt att användaren tar på sig räddningsvästen på rätt sätt. Om den inte har justerats korrekt kan användaren sjunka ner för djupt in i västen som då inte fungerar så som den är avsedd. Till exempel ska man spänna åt den uppblåsbara västens midjerem tillräckligt spänt.

Räddningsvästen räddar personen endast om västen valts enligt rätt användningsändamål och personen har tagit på sig västen på rätt sätt och har den på sig då hen faller i vattnet.

Uppdaterad