Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Väjningsplikt till sjöss

Till sjöss finns det ingen förkörsrätt, utan bara väjningsplikter. Lär dig väjningsreglerna innan du åker ut till sjöss.

Väjningsregler

I och med att båtlivets popularitet och båttrafiken ökar, blir även riskerna för farliga situationer fler. Om båtföraren uppskattar båtens rörelser fel eller på annat sätt hamnar på kollisionskurs med ett stort fartyg har detta inga stora möjligheter att väja för båten. Från kommandobryggan sett kan båtförarens rörelser på Finlands smala leder se farliga ut, eftersom det är svårt att uppskatta avstånden och den hastighet ett stort maskinfartyg håller. Ibland väjer båten för fartyget så nära att det inte längre går att se båten från fartyget.

Till sjöss möter man alltför ofta båtförare som inte känner till reglerna för hur man rör sig till sjöss. En del tror att de har förkörsrätt eftersom de har en större båt. Till sjöss finns dock ingen förkörsrätt utan väjningsplikter. Andra känner inte till att reglerna gäller även på vattenområden utanför farlederna. Många seglare tror också att motorbåtar ska väja för segelbåtar, även om segelbåten drivs med motor. Det finns tydliga väjningsregler till sjöss. Genom att följa dessa är båtlivet tryggt och säkert.

Omkörande båt väjer för den båt som körs om

Omkörningen kan göras på den sida som är tryggare. Till sjöss gäller inte sättet att köra om till vänster som på landsvägarna. Den som kör om ska beakta svallvågornas inverkan på den andra båten. Ofta tvingas den omkörda båtföraren ändra kurs för att möta den omkörda båtens svallvågor framifrån. Svallvågor i sidled kan gunga båten rejält.

Då båtarna möts stäv mot stäv

Då två motorbåtar närmar sig från motsatta riktningar väjer bägge till höger. Det är även i allmänhet bra att köra längs högra kanten. Då sker mötet med mötande båtar smidigt och tryggt

Båtar på skärande kurs

Om motorbåtarna har skärande kurser är det båten som kommer från babord som har väjningsplikt. Till sjöss gör man alltså på samma sätt som i vägtrafiken. Om möjligt bör den som kommer från babord väja för båten som kommer från styrbord akterifrån. Väjningen kan utföras exempelvis genom att ändra båtens hastighet och kurs

Möte mellan en motorbåt och en segelbåt

Motorbåten väjer för segelbåten avsett riktning. En segelbåt som går med motorn räknas som en motorbåt och har inga särskilda rättigheter jämfört med andra båtar

Hur segelbåtar ska väja

Segelbåtar väjer för varandra enligt vinden. Om de har vinden på samma sida väjer den som är i lovart. Om de har vinden in från olika sidor väjer den som har vinden in på babord sida.

Möte mellan fartyg och båt i trång farled

I reglerna för farleder fastställs att båtar, även segelbåtar, ska väja för att inte hindra säker genomfart för fartyg hämmat av sitt djupgående. Båtföraren bör försöka undvika snäva möten med fartyg. Ett fartyg kan inte alltid utföra snabba väjningar eller ändra sin hastighet snabbt, vilket lätt kan orsaka allvarliga faror.

Uppdaterad