Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom kan på grund av särskilda skäl ge tillstånd att avvika från de tekniska kraven för fordonet. I vissa fall kan även tillstånd ges att avvika från kraven beträffande användningen av fordonet i trafik. Undantaget får inte äventyra trafiksäkerheten eller snedvrida konkurrensen.

Uppdaterad