Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom varken distribuerar eller säljer de officiella elektroniska sjökort som de producerar, utan distributionen sker via en distributionstjänst (RENC) och via nätverket av återförsäljare (Extern länk).

Finska ENC-sjökort distribueras till återförsäljarna via distributionscentralen PRIMAR (Extern länk) i Norge.

RENC-centralerna (Regional ENC Coordinating Centre) distribuerar ENC-sjökorten till kunderna i krypterad form. Krypteringen följer den internationella hydrografiska organisationen IHO:s standard S-63 (IHO Data Protection Scheme).

Den främsta avsikten med krypteringen är att försäkra kunderna om att sjökortsmaterialet som används är oförändrat och uppdaterat.

ENC-distributionssätt

ENC-distributionen grundar sig på nedladdning av användarrättigheterna (permit) och själva materialet.  Användarrättigheterna kan beställas flexibelt för önskad tidsperiod (1-12 mån). 

Det finns flera olika distributionssätt.  PRIMAR erbjuder bl.a. on-line distribution i vilken man kan välja material ur en sjökortskatalog samt möjligheten att beställa material direkt ur ECDIS-systemet.

Ett allt mer populärt distributionssätt är Pay As You Sail (PAYS), där en global materialtäckning har laddats ner passivt i ECDIS-utrustningen. ENC-sjökorten som används där registreras automatiskt för faktureringsändamål.

Noggrannare beskrivningar av distributionssätten finns på PRIMAR (Extern länk):s webbsida.

Uppdaterad