Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjöfart

Finland och Sverige grundade den gemensamma Styrelsen för vintersjöfartsforskning (Talvimerenkulun tutkimuslautakunta, Winter Navigation Research Board, WNRB) för 50 år sedan för att lösa gemensamm...
Under vintersäsongen 2023–2024 inleder man i Bottenviken ett nytt försök med verksamhetsmodeller för kartmarkeringar. Målet med verksamhetsmodellen är att precisera kartmarkeringarna för de säkerhe...
Enligt den preliminära statistiken omkom 22 personer i Finland när de var ute med båten under januari–augusti. Majoriteten av de omkomna var män som passerat medelåldern. Med omsorgsfullt höstunder...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om utkastet till föreskriften Godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer. Målet är att den ändrade före...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...