Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

På denna sida informeras om planerade sjökortspublikationer. Målsättningen är att på förhand informera sjöfarare och återförsäljare av sjökort om nya sjökortsupplagor. Tidtabellen för publikationerna är preliminär och ändringar kan förekomma.

Planen över sjökortspublikationer och publikationstidtabellen är främst baserad på framskridningen av farleds- och sjökortsreformen N2000 men betydande förändringar i farleder eller djupdata kan också orsaka behov att publicera en ny sjökortsupplaga.

I nedanstående tabell uppdateras information om planerade sjökortspublikationer på basen av den uppskattade framskridningen av sjökorts- och farledsreformen N2000 samt övriga planerade sjökortsupplagor. 

För mer information, kontakta sjokort@traficom.fi.

 Bottniska viken
Kustkort 45, 46
31.12.2023Uppdaterad upplaga, N2000
Publicerad 11.1.2024
 Finska viken
Kustkort 20
31.12.2023Uppdaterad upplaga, MSL
Publicerad 7.2.2024
 Tammerfors - Virdois
Sjökortserie N
20.3.2024Ny upplaga, N2000
Publicerad 3.5.2024
 Björneborg - Nystad
Kustkort 40, 41
Hamnkort 127
30.4.2024Ny upplaga, N2000
Publicerad 15.5.2024
 Karleby
Kustkort 52
Hamnkort 117
10.5.2024Ny upplaga, N2000
Publicerad 24.5.2024
 Bottenhavet
Sjökortserie E
20.5.2024Ny upplaga, N2000
Publicerad 14.6.2024
Q3/2024Nystad - Eckerö
Kustkort 30, 33, 34
Översiktskort 955
 Ny upplaga
N2000
Q4/2024Mariehamn - Långnäs
Kustkort 31, 32
Hamnkort 160, 162
 Ny upplaga
N2000
Uppdaterad