Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Specialbehörigheter inom sjöfart

Certifikat över specialbehörighet kallas det certifikat varmed man intygar att man till exempel genomgått nödsituationsutbildningen eller utbildningen för personal på tankfartyg. Specialbehörigheterna som gäller olika slags nödsituationsutbildningar införs i ett kombinerat certifikat över specialbehörigheter, de övriga specialbehörigheterna, såsom specialbehörigheterna för personal på tankfartyg, beviljas som separata certifikat.

De certifikat som styrker den egentliga yrkeskompetensen kallas för behörighetsbrev . Sådana är till exempel sjökaptensbrevet och behörighetsbrevet för fartygskock.

Läs också om förnyandet av behörighetsbrev och certifikat.

Den utbildning som förutsätts för att utfärda behörighetsbrev och specialbehörigheter måste vara givits av en utbildningsanordnare inom sjöfarten som är godkänd i Finland. Dessa godkända utbildningsanordnare finns som regel i Finland. På basis av utbildning som inte genomförs i Finland, ska behörighetsbrevet eller specialbehörigheten sökas hos det håll som godkänt utbildningen, vanligtvis sjöfartsmyndigheterna i det landet.

Ändringar till kraven om specialbehörigheter

Transport- och kommunikationsverket har uppdaterat föreskriften om fartygspersonalens behörigheter. Ändringarna gäller hur det kombinerade certifikatet över specialbehörigheter kan beviljas och förnyas. Gällande förnyandet av vissa specialbehörigheter slopas kravet på tre månades sjötjänst. Därtill underlättas det hur man kan få en ny anteckning i det kombinerade certifikatet över specialbehörigheter. Föreskriften träder i kraft den 15 juli 2020. Mera information /sv/aktuellt/andring-av-foreskrift-om-fartygspersonalens-behorigheter

Kombinerad certifikat över specialbehörigheter

Specialbehörigheter för personal på tankfartyg

Specialbehörigheter för personal på IGF-fartyg

Specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

Övriga specialbehörigheter

Våra tjänster:

Förfrågningar

E-post
sjomansenheten (at) traficom.fi

Telefonjouren
029 534 5133
Måndagar, onsdagar och fredagar kl 9-11

Uppdaterad