Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Specialutbildningar för personal på passagerarfartyg

Personal på passagerarfartyg måste förutom behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter ha en sådan specialutbildning som den egna befattningen, de egna uppgifterna och ansvaret förutsätter. Kravet gäller passagerarfartyg i internationell fart och sådana passagerarfartyg i inrikes fart som får ta 400 eller fler passagerare.

Det krävs inte några certifikat utfärdade av Trafi över fullgjord passagerarfartygsutbildning utan det räcker med att kursintygen över fullgjorda utbildningar (documentary evidence) förvaras ombord. Utbildningar som kräver förnyelse ska repeteras med 5 års intervall. Tidigare utfärdade certifikat över passagerarfartygsutbildning är i kraft till den sista angivna giltighetsdagen.

Notera att det finns fel angående passagerarfartygsutbildningar på den tryckta STCW-handboken. Korrigeringen kan hittas på IMOs webbsidor. (Extern länk)

Olika delar av passagerarfartygsutbildning

Uppdaterad