Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Tre fjärdedelar av finländarna är generellt nöjda eller mycket nöjda med resornas funktion och säkerhet. Nöjdheten har förblivit nästan oförändrad i stora och medelstora stadsregioner, medan nöjdh...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en föreskrift om drift och trafikledning i järnvägssystemet (TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023). Föreskriften trädde i kraft den 26 mars 2...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en utredning om banskadan, samt händelser och orsaker i samband med den, som ledde till att fjärrtågtrafiken stoppades den 13 februari 20...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat följande beslut om föreskriftsprojekt: Anmälan om störningar inom spårtrafiken TRAFICOM/72302/03.04.02.00/2024. I och med beslutet om för...