Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Inteckningsregistrering

Du kan införa ditt fordon i inteckningsregistret om du vill göra en inteckning i det men fordonet inte kan registreras för användning i vägtrafik.

Gör så här:

1

Gör en inteckningskontroll av fordonet

Du får ett intyg över inteckningskontrollen som du behöver för att införa fordonet i inteckningsregistret.

2

Skicka ansökningarna om inteckningsregistrering och inteckning i bil jämte bilagor till Traficom

Fyll i ansökan om registrering för bilinteckning (B507) (Extern länk) och skicka den tillsammans med den egentliga ansökan om inteckning i bil (B503) (Extern länk) till Traficom.  Fordonet upptas i inteckningsregistret endast om det samtidigt intecknas.

Till ansökan om inteckningsregistrering ska bifogas:

•       intyg över inteckningskontroll (både anmälningsdel och teknisk del i original)
•       
intyg av tillverkare eller importör (B508) (Extern länk) (en kopia räcker)
•       
överlåtelsebrev (Extern länk) eller annat motsvarande dokument av vilket det framgår att äganderätten övergått till den ägare som nu antecknas i registret (en kopia räcker)

Uppdaterad