Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vägtrafik

Tre fjärdedelar av finländarna är generellt nöjda eller mycket nöjda med resornas funktion och säkerhet. Nöjdheten har förblivit nästan oförändrad i stora och medelstora stadsregioner, medan nöjdh...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat ett utkast till föreskriften Uppgifter som ska lämnas om jämförelsepriser för alternativa bränslen. Utlåtanden om föreskriftsutkastet ska...
Mot slutet av veckan inleds påsktrafiken. Fintraffic, Transport- och kommunikationsverket Traficom, polisen, inrikesministeriets räddningsavdelning, Nödcentralsverket och Trafikskyddet lyfter fram ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fått kännedom om att uppgifter om 33 finländska fordons ägare och innehavare har i juli 2023 utan grund meddelats till italienska myndigheter.
COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransport...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...