Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vägtrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom började i november använda Suomi.fi-meddelanden som ett sätt att skicka debetsedlar för fordonsskatt elektroniskt till kunder. Debetsedlarna för fordons...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ramen för investeringsprogrammet för gång och cykling fö...
Transporttillstånd i anknytning till CEMT-tillståndssystemet som är underställt OECD:s International Transport Forum (ITF) har beviljats för år 2023 i utsläppsklasserna EURO IV, EURO V och EURO VI....
Det tas ut en årsavgift av alla som har ett trafiktillstånd och av dem som har anmält sig som tjänsteleverantörer. Om man inte längre bedriver trafik lönar det sig att begära att obehövliga trafikt...
COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransport...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...