Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

En utsedd teknisk tjänst kan utföra provningar på fordon och komponenter enligt direktiv, förordningar och/eller E-reglementen samt tillsyn av att tillverkarnas produktion överensstämmer med kraven.

Som typgodkännandemyndighet utser och meddelar Traficom de tekniska tjänster som utför provningar enligt förordningarna och direktiven till EU-kommissionen och de som utför provningar enligt E-reglementen till FN.

De tekniska tjänsternas bedömningar, provningar och kontroller utförs när typgodkännande ansöks för fordon eller komponenter. Genom den tekniska tjänstens provningsredogörelse kan man även påvisa att fordonen överensstämmer med kraven i samband med ett enskilt godkännande.

De tekniska tjänsterna indelas i olika grupper beroende på den funktion de utför i enlighet med EU-förordningarna 2018/858, 168/2013 och 167/2013 samt enligt Förenta nationernas dokument ECE/TRANS/WP.29/1059:

  • kategori A = provningar som utförs i egna, tillverkarens eller i en tredje parts utrymmen
  • kategori B = övervakning av provningar som utförs i tillverkarens eller i en tredje parts utrymmen
  • kategori C = undersökningar som relaterar till tillsynen av överensstämmelsen av produktionen med kraven och av tillverkarens kvalitetshanteringssystem (CoP)
  • kategori D = kontroll eller provningar av prover från produktionen eller tillsyn av denna

 

Tekniska tjänster som utsetts och anmälts av Finland

ANSÖKNINGAR

På denna blankett kan tekniska tjänster ansöka om utseende hos Traficom eller ändringar i kompetensområdet samt göra andra anmälningar avseende verksamheten.

Beskrivning av utsedda tekniska tjänster samt lagstiftningens krav

Tekniska tjänster anmälda till kommissionen

Tekniska tjänster anmälda till FN (ECE/TRANS/WP.29/343/REV.25)

Myndighetskrav vid tillsynen av produktionens överensstämmelse

Kontaktuppgifter

  • tutkimuslaitos@traficom.fi
  • Ville Lyytinen, överinspektör
    e-post: förnamn.efternamn@traficom.fi
    telefon: 029 534 5261
Uppdaterad