Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Affärsresenär: lämna in ett klagomål över en försenad eller inställd båtresa

Om din båtresa försenas eller ställs in kan du ha rätt till omsorg och ersättning. På denna webbsida ger vi råd om hur du lämnar in ett klagomål och väljer rätt myndighet.

PÅMINNELSE OM RÄTTEN TILL ÅTERBETALNING AV BILJETTPRISET NÄR TRANSPORTÖREN STÄLLER IN DIN RESA

När transportören ställer in din resa är du berättigad att få kompensation för din biljett eller bli ombokad i enlighet med EU:s förordningar om passagerarrättigheter.

Om du väljer kompensationen för biljettpriset har du rätt att få återbetalningen i pengar. Transportören kan erbjuda dig en voucher (resekupong) i stället för återbetalning i pengar men du behöver inte acceptera vouchern.

Mer information om rätten till återbetalning av biljettpriset samt om övriga passagerarrättigheter hittar du på dessa webbsidor.

På Europeiska kommissionens webbplats hittar du också ytterligare information om frågor som gäller passagerarrättigheter under coronautbrottet. Här är länken till Europeiska kommissionens tolkningsriktlinjer angående ämnet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04) (Extern länk).

VÄND DIG TILL RÄTT MYNDIGHET

I Finland handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär. 

Du är konsument om du reser på fritiden och själv betalar resan. Då ska du kontakta konsumentrådgivningen  (Extern länk). Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Du är affärsresenär om du reser i arbetet och din arbetsgivare betalar din resa. Då ska du vända dig till Traficom.

Vid problem ska du alltid kontakta transportören först

Lämna in ett klagomål till transportören inom 2 månader på transportörens webbplats.

Bekanta dig med dina rättigheter i olika situationer innan du lämnar in ett klagomål

Fartygspassagerarnas rättigheter gäller på

  • fartyg som avgår från en hamn i ett EU-land
  • fartyg som anländer från ett land utanför EU till en hamn inom EU, när det är fråga om ett företag som är etablerat i ett EU-land.

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar som inkluderar fler än två övernattningar ombord. Då kan passagerare hänvisa till avtalsvillkoren som gäller resan.

Rättigheterna gäller inte heller på på sådana fartyg som

  • får transportera högst 12 passagerare
  • har en besättning på högst 3 personer eller när sträckan för den totala transporten understiger 500 meter enkel resa
  • kör utflykts- eller sightseeingturer
  • inte drivs mekaniskt (t.ex. veteranfartyg).

 

 

Så här lämnar du ett klagomål

1

Ta först kontakt med transportören

Vid problem ska du alltid kontakta transportören först. Lämna in ett klagomål på transportörens webbplats.

Du ska lämna in klagomålet inom två månader från den dag då resan försenades eller ställdes in.

2

Invänta transportörens svar

Transportören ska inom en månad efter mottagandet av klagomålet underrätta dig om huruvida ditt klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas.

Transportören ska lämna det slutliga svaret inom två månader från mottagandet av klagomålet.

3

Vänd dig till rätt myndighet

Om du inte når önskat resultat med ditt klagomål till transportören kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerarnas rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

I Finland handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär.

Enligt lagen är du konsument om du reste på fritiden och själv betalade resan. Då ska du vända dig till konsumentrådgivningen (Extern länk)Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Om du reste i ett annat EU-land ska du skicka klagomålet till en myndighet i det land där händelsen inträffade. Kontaktuppgifter till myndigheter (Extern länk)(National Enforcement Bodies for maritime transport).

4

Traficom behandlar klagomål av affärsresenärer

Affärsresenärer kan lämna in klagomål till Traficom per e-post. 

Bifoga korrespondensen med transportören, en kopia av biljetten samt andra bilagor du anser nödvändiga.

Skicka ditt klagomål till kirjaamo@traficom.fi

Om ditt klagomål innehåller personlig information kan du skicka den som säker e-post. Instruktioner för att skicka säker e-post. (Extern länk)

Om du inte kan skicka klagomålet per e-post kan du skicka det till Traficom per post på adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM.

5

Traficom kan ge en rekommendation

Traficom är behörig att ge en rekommendation gällande ett klagomål av en affärsresenär.