Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om din båtresa försenas eller ställs in kan du ha rätt till omsorg och ersättning.

Kontakta alltid transportören först vid problem

Lämna in ett klagomål till transportören inom två (2) månader på transportörens webbplats.

Bekanta dig med dina rättigheter i olika situationer

Fartygspassagerarnas rättigheter gäller på

  • fartyg som avgår från en hamn i ett EU-land
  • fartyg som anländer från ett land utanför EU till en hamn inom EU, när det är fråga om ett företag som är etablerat i ett EU-land.

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar som inkluderar fler än två övernattningar ombord. Då kan passagerare hänvisa till avtalsvillkoren som gäller resan.

Rättigheterna gäller inte heller på på sådana fartyg som

  • får transportera högst 12 passagerare
  • har en besättning på högst 3 personer eller när sträckan för den totala transporten understiger 500 meter enkel resa
  • kör utflykts- eller sightseeingturer
  • inte drivs mekaniskt (t.ex. veteranfartyg).

VÄND DIG TILL RÄTT MYNDIGHET

Om du inte når önskat resultat med ditt klagomål till transportören, kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerarnas rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

Om du reste i ett annat EU-land ska du skicka klagomålet till en myndighet i det land där händelsen inträffade. Kontaktuppgifter till myndigheter (pdf)(Extern länk) (Extern länk)(National Enforcement Bodies for maritime transport). 

Myndigheterna i Finland

I Finland myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär. 

Konsument

Du är konsument om du reser på fritiden och själv betalar resan. Då ska du kontakta konsumentrådgivningen (Extern länk) (Extern länk). Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Affärsresenär

Du är affärsresenär om du reser i arbetet och din arbetsgivare betalar din resa. Då kan du vända dig till Traficom. Vänligen observera att Traficom inte behandlar enskilda kompensationsärenden eller tvistemål och att affärsresenärers anmälningar inte besvaras individuellt. 

Så här lämnar du ett klagomål

1

Ta först kontakt med transportören

Vid problem ska du alltid kontakta transportören först. Lämna in ett klagomål på transportörens webbplats.

Du ska lämna in klagomålet inom två (2) månader från den dag då resan försenades eller ställdes in.

2

Vänta på svar från transportören

Transportören ska inom en (1) månad efter mottagandet av klagomålet underrätta dig om huruvida ditt klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas.

Transportören ska lämna det slutliga svaret inom två (2) månader från mottagandet av klagomålet.

3

Vänd dig till rätt myndighet

Om du inte når önskat resultat med ditt klagomål till transportören kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerarnas rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

I Finland, vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär.

Enligt lagen är du konsument om du reste på fritiden och själv betalade resan. Då ska du vända dig till konsumentrådgivningen (Extern länk). Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Om du reste i ett annat EU-land ska du skicka klagomålet till en myndighet i det land där händelsen inträffade. Kontaktuppgifter till myndigheter (Extern länk)(National Enforcement Bodies for maritime transport).

4

Affärsresenärer kan anmäla till Traficom

Affärsresenärer kan kontakta Traficom per e-post. Bifoga korrespondensen med transportören, en kopia av biljetten samt andra bilagor du anser nödvändiga.

Vänligen observera att Traficom inte behandlar enskilda kompensationsärenden eller tvistemål och att affärsresenärers anmälningar inte besvaras individuellt. 

Skicka ditt meddelande till registrator@traficom.fi .  

Om ditt meddelande innehåller personlig information kan du skicka den som säker e-post. Instruktioner för att skicka säker e-post. (Extern länk)

Om du inte kan skicka meddelande per e-post kan du skicka det till Traficom per post på adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM.

5

Traficom kan ge dig råd

Traficom övervakar båtpassagerares rättigheter på generell nivå och kan ge dig råd.

Vänligen observera att Traficom inte behandlar enskilda kompensationsärenden eller tvistemål och att affärsresenärers anmälningar inte besvaras individuellt. 

Genom övervakningsåtgärder säkerställer Traficom att dina rättigheter uppfylls och att transportören uppfyller sina skyldigheter.