Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den nya ägaren är skyldig att registrera farkosten i sitt namn. Ägarbytet ska göras inom 30 dagar efter köpet.

Gör så här

1

Fyll på förhand i anmälningsblanketten och ta med den till registreringsstället

Fyll i anmälningsblanketten (Extern länk). Alla uppgifter som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska i registreringsanmälan. Vissa uppgifter om din farkost kan eventuellt finnas sedan tidigare. Om det är fråga om en gammal båt kan uppgifterna dock vara mycket bristfälliga.

Fyll i anmälningsblanketten på förhand så påskyndar du förloppet vid registreringsstället. Kom ihåg att underteckna blanketten.

2

Ta med dig ett undertecknat köpe- eller överlåtelsebrev

När du sköter ditt ärende vid ett registreringsställe kan du inte använda ett certifikat , utan du måste ha ett undertecknat köpe- eller överlåtelsebrev som intygar att äganderätten har överförts.

Se till att både farkosten och motorn identifieras i överlåtelsebrevet (Extern länk) även om de säljs som ett paket, t.ex. vattenskoter. Överlåtelsebrevet ska även innehålla uppgifter om säljare och köpare.

4

Styrk din identitet

Du ombes alltid att styrka din identitet när du sköter ärenden vid ett registreringsställe. Du kan använda pass, identitetskort eller ett finskt körkort.

Farkostens registerbeteckning förblir densamma vid ett ägarbyte. Registreringen görs genast när handlingar och uppgifter är i skick. Du får registreringsbeviset per post inom cirka två veckor.

Du kan emellertid använda din farkost redan innan registreringsbeviset har kommit. Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss.