Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om faktureringsavtal för fordonsskatt

Om företaget har minst tio fordon som ska beskattas, kan du ingå ett avtal med Traficom om att alla fordon faktureras med en månatlig e-faktura. Nätfakturan enligt avtalet skickas den 10:e i varje månad och inkluderar alla fordonsskatter från föregående månad.

Hur ingås avtalet?

Ansökan om faktureringsavtal kan göras av den person som har företagets representationsrätt eller fullmakt att administrera trafikaktörers uppgifter och tillstånd. Läs mer: E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter (Extern länk) 

Ett faktureringsavtal ska tecknas separat för vart och ett av företagets verksamhetsställen såvida inte företagets alla fordon är registrerade direkt under huvudkontorets namn.

Fyll i den elektroniska ansökan om faktureringsavtal för fordonsskatt.

Så här ansöker du om ett faktureringsavtal för fordonsskatt i tjänsten Mina ärenden

1

Logga in i tjänsten Mina ärenden

Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Efter identifiering väljer du din ärenderoll, att sköta ärenden för ett företag/en organisation.

2

I punkten Tjänster väljer du Ansök om faktureringsavtal för fordonsskatt

Tjänsterna syns uppe i högra kanten i webbläsaren.

3

Välj Ny ansökan om faktureringsavtal och följ i ansökans uppgifter

 Godkänn Traficoms faktureringsvillkor.

4

Sänd ansökan

Efter att ansökan har behandlats skickar Traficom en skriftlig bekräftelse till den e-postadress eller postadress som angivits på ansökan.

AVSTALSVILLKOR