Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om kompetensbevis för radiokommunikation (endorsement)

Du kan ansöka om GOC- eller ROC-certifikat på basis av användningen av radioutrustning och sjötjänst. Vi försöker behandla ansökningarna inom 28 dagar.

Bifoga befälhavarens intyg på att du använt radioutrustningen. Om befälhavaren själv ansöker om certifikat, ska intyget ges av den som står näst efter befälhavaren i rang. Man kan också göra ansökan med ett intyg över godkänd repetitionskurs. I så fall ska kursintyget bifogas till ansökan.

OBS! I fall att Traficom inte har ett giltigt läkarintyg för fartygspersonal i sin databas, ska det också bifogas till ansökan. Vi rekommenderar att använda säker e-post för att säkerställa personligt skydd.
Bekanta dig med instruktionerna om att sända säker e-post till Traficom (Extern länk).

Ansökan kan skickas till e-postadressen nedan eller per post till adressen som finns i ansökansblanketten.

FÖRFRÅGNINGAR

E-post:
sjoradiobehorigheter (at) traficom.fi

Telefonjouren
Radiotillstånd, examina och certifikat
tfn 0295 345 640
Vardagar kl. 9-15