Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nummer för kortmeddelandetjänster (SMS-tjänster) styr textmeddelanden som sänds från en mobiltelefon till kortmeddelandetjänster. För det beviljade numret för SMS-tjänster tar Kommunikationsverket ut en årlig avgift.