Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade 27 miljoner euro i statligt stöd för byggande av fibernät åren 2022–2023. För byggande av fibernät hade totalt 32 miljoner euro reserverats i ...
Investeringar som teleföretagen i Finland gjort och nya aktörers tillträde på den finska bredbandsmarknaden påskyndade tillväxten av fasta internetuppkopplingar under år 2023. Vid slutet av septemb...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utrett tillgången till mobilnättjänster i Östra Finland den 21-23 november 2023. Enligt mätresultaten fungerar de grundläggande kommunikationstjänst...
Bitmätaren.fi är Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya tjänst för mätning av hastigheten och kvaliteten på internetanslutningar. Tjänsten är avsedd för alla internetanvändare. Tjänsten ...