Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Beställning av registerutdrag och gravationsbevis

Behöver du registeruppgifter och uppgifter om eventuella gravationer för ett fartyg? Beställ ett utdrag ur fartygsregistret eller ett gravationsbevis.

På fartygets registerutdrag ser du fartygets registeruppgifter och huruvida det finns inteckningar i fartyget eller ändringsförbud i registret. I gravationsbeviset ser du alla ikraftvarande inteckningar i fartyget och information om eventuella ändringsförbud.

Registerutdrag och gravationsbevis han skickas i pappersform eller i elektronisk form. Den elektroniska handlingen undertecknas och stämplas inte. 

Du kan beställa dokument i Traficoms e-tjänster. Då du uträttar ärenden på ett företags vägnar kan du betala beställningen med faktura (Extern länk) när faktureringen har tagits i bruk. Om du uträttar ärenden på ett företags vägnar behöver du ha fullmakten Beställning av uppgifter om trafikmedel (Extern länk).

Efter att du har loggat in hittar du tjänsten Beställning av registerutdrag och gravationsbevis på sidan Farkoster och fartyg.
 

Du kan beställa dokument i pappersform genom att skicka ett e-postmeddelande till: alusrekisteri@traficom.fi. I e-postmeddelandet ska du uppge fartygets identifieringsuppgifter, om du vill ha handlingen på finska, svenska eller engelska samt leverans- och faktureringsadress. Uppge FO-nummer eller personbeteckning för faktureringen. En kopia av dokumentet kan skickas via e-post. Original skickas till den angivna leveransadressen.

Mera information