Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Beställning av utdrag ur båtens registeruppgifter

Om du behöver ett trespråkigt registerutdrag försett med stämpel och underskrift, kan du beställa det från Traficom.

Gör så här

2

Sänd blanketten till Traficom

Sänd blanketten via e-post till venepaatokset@traficom.fi eller per post till

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320 
00059 TRAFICOM

Utdraget kostar 20 € och det levereras per post till önskad adress.

Observera att utdraget inte är en officiell handling och att det inte ersätter ett giltigt registreringsbevis.

Mera information